அடல்ட் கண்டன்ட் படமான ஹர ஹர மகாதேவகி வசூலில் சக்கைப்போடுபோட, அதே டைப்பான படங்கள் அவசரகதியில் தயாராகத் தொடங்கிவிட்டன என்ற பகீர் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளநிலையில், ‘X...