இஸ்ரேல் – பாலஸ்தீனத்துக்கு இடையே 50 ஆண்டுகளாகத் தொடரும் நிகழ்வுகளின் தொடக்கப் புள்ளி இந்தப் போர். ஜூன் 5, 1967. காலை 7:10 அளவில் இஸ்ரேலின்...