தமிழ்சினிமாவில் பல முன்னணி நிறுவனங்களுக்கு அட்வைசர்… பல முக்கிய சினிமாக்கள் உருவாக காரணமாக இருந்தவர்… முன்னணி ஹீரோக்கள் சிலருக்கு மேனேஜர்… திரையுலக தட்ப வெப்பங்களை அறிந்தவர்!திரையுலகில்...