தலைப்பைப் படித்துவிட்டு இளையராஜா என்னவோ சன் டி.வி., விஜய் டி.வி.போல் சேனல் ஆரம்பித்துவிட்டார் என்று நினைத்துவிட வேண்டாம். பீப் ஸாங் புகர் சிம்புவின் தந்தையான டி.ராஜேந்தர்...