ஜெயம் கொண்டான், கண்டேன் காதலை, சேட்டை உள்பட பல படங்களை இயக்கிய ஆர்.கண்ணன், தனது நண்பர் எம்.கே.ராம் பிரசாத்துடன் இணைந்து இவன் தந்திரன் என்ற படத்தை...