உலகத்திலேயே பெரிய சவால், காமெடி பண்ணுவதுதான்! எவ்வளவுதான் விழுந்து புரண்டாலும், எதிராளி வாய் ‘இடிச்சுக்கோ’ன்னு இருந்துச்சுன்னா, அந்த காமெடிக்கும் அர்த்தமில்லை, நடிச்சவருக்கும் மரியாதையில்லை. இப்படியொரு ஆபத்தான...