காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக் கொள்வதுதான் சினிமா நட்சத்திரங்களின் தாரக மந்திரம். மார்க்கெட் இருக்கும் வரைதான் சினிமா உலகத்தில் மதிப்பும்.. மரியாதையும்… எனவே லைம்லைட்டில் இருக்கும்போதே முடிந்தவரை பணத்தை...