வரும் 2024-ம் ஆண்டில் மக்கள் தொகை எண்ணிக்கையில் சீனாவை பின்னுக்குத் தள்ளி இந்தியா முதலிடம் பிடிக்கும் என்று ஐ.நா. அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ‘உலக மக்கள் தொகை...