ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடைபெற்ற போது, ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டிற்குத் தடை விதிக்கக் காரணமாக இருந்த பீட்டா அமைப்பை எதிர்த்து தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடந்தன. பீட்டா அமைப்பிற்கு...