ஹாலிவுட் திரையுலகின் மிக உயரிய கவுரமாகக் கருதப்படும் ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்று வருகிறது.. 88-வது ஆஸ்கர் திருவிழாவில் 2016-ன் வெற்றிப் படைப்புகள்,...