கவிஞர் வைரமுத்துவின் மகன் மதன் கார்க்கி 2014ம் ஆண்டில் 33 படங்களில் 82 பாடல்களை எழுதியுள்ளார். இதில் 67 பாடல்கள் பெரிய அளவில் ஹிட்டாகி உள்ளது....