பாகுபலி-2 படம் வசூல் ரீதியாக பல சாதனைகளை செய்துவருவது ஒருபக்கம் இருக்கட்டும்.. படத்தின் உள்ளே போர்முறைகள், ஆயுதங்களை கையாளுதல் என ஒவ்வொன்றிலும் புதுப்புது யுக்திகளை கையாண்டு...