ரஜினிகாந்த் என்றாலே சூப்பர்ஸ்டார் என்பதுதான் ஒருபக்கம் ஞாபகத்திற்கு வந்தாலும் இன்னொருபக்கம் எளிமை என்பதும் ஞாபகத்திற்கு வரும். அந்தஅளவிற்கு தன்னை இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஸ்டார் என்று அவர்...