கூடவே இருப்பவர்களைக் கழட்டி விட்டுவிட்டு இன்னொருவருடன் கூட்டணி போடும் விஷயம் என்பது அரசியலிலும், சினிமாவிலும் சகஜமான விஷயமாகி விட்டது. அதனால்தான், சினிமாவில் இருந்தே தங்களை ஆள்பவர்களை...