சமீபகாலமாக இந்தியா – பாகிஸ்தான் இடையேயான உறவில் சுமூக உறவு இல்லை. கடந்த சில தினங்களாக எல்லையில் இந்தியா – பாகிஸ்தான் இடையே அடிக்கடி தாக்குதல்...