எப்போதெல்லாம் முக்கியமான படங்கள் வெளிவருகிறதோ, அப்போதெல்லாம் வருமான வரித்துறையினர் கொக்கி வைத்து பிடிக்கிற வழக்கம் தமிழ் சினிமாவில் உண்டு. அதுவும் பொங்கல் தீபாவளி போன்ற சமயங்களில்,...