ஒரு காலத்தில் 10 லட்சம் என்பதே நடிகர் நடிகைகளுக்கு தரப்படும் அதிகப்படியான சம்பளமாக இருந்தது ஆனால். இப்போது அப்படியல்ல, கோடிகளை சொல்லியடிக்கிறார்கள். அதேபோல், புதிதாக அறிமுகமாகும்...