காமெடி என்ற பெயரில் தன்னுடன் நடிக்கும் ஹீரோக்களாக இருந்தாலும் சரி, அரசியல்வாதிகளாக இருநதாலும் சரி அவர்களை பேச்சுவாக்கில் வாரி விடுவார் சந்தானம். கூர்ந்து கவனிததால் மட்டுமே...