1970-களில் கல்லூரி இளைஞர்கள் மத்தியில் ‘பாபி’ இந்தி திரைப்படம் ஏற்படுத்திய ஆடைப் புரட்சியை இதுவரை எந்த சினிமாவும் சாதிக்கவில்லை என்றே சொல்ல வேண்டும். அந்தப் படத்தில்,...