Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | ரஷ்ய கலாச்சார மையம் | 20.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் சனிக்கிழமை ரஷ்ய கலாச்சார மையத்தில் திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களில் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை. காலை 10 மணி The...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | காஸினோ | 20.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் சனிக்கிழமை காஸினோ திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களில் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை. காலை 10 மணி The Revival /Czech/Alice...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | உட்லண்ஸ் | 19.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் வெள்ளிக்கிழமை உட்லண்ஸ் திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களின் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை. காலை 10 மணி The Last Leaf/Iran/Leonardo...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | உட்லண்ஸ் சிம்பொனி | 19.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் வெள்ளிக்கிழமை உட்லண்ஸ் சிம்பொனி திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களில் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை. காலை மணி Honeymoon /Czech/Jan...
Cinema News

சென்னை பட விழா | காஸினோ | 19.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் வெள்ளிக்கிழமை காஸினோ திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களில் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை. காலை 10 மணி The Empty Hours...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | ரஷ்ய கலாச்சார மையம் | 19.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் வெள்ளிக்கிழமை ரஷ்ய கலாச்சார மையத்தில் திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களில் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை. காலை 10 மணி Camouflage...