Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | ரஷ்ய கலாச்சார மையம் | 7.1.2016 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 13-வது சர்வதேச பட விழாவில் வியாழன் அன்று ரஷ்ய கலாச்சார மைய அரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களில் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை காலை மணி...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | வடபழனி ஆர்கேவி ஸ்டூடியோ| 7.1.2016 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 13-வது சர்வதேச பட விழாவில் வியாழன் அன்று ஆர்கேவி கல்லூரி அரங்கத்தில் திரையிடப்படும் படங்களில் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை காலை மணி Factory...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | 7.1.2016 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை ( உட்லண்ட்ஸ்/உட்லண்ஸ் சிம்பொனி )

- உட்லண்ட்ஸ் - சென்னை 13-வது சர்வதேச பட விழாவில் வியாழன் அன்று உட்லண்ட்ஸ் திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களில் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை காலை ...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | உட்லண்ஸ் சிம்பொனி | 25.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் வியாழக்கிழமை உட்லண்ஸ் சிம்பொனி திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களின் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை. மாலை மணிக்கு உட்லண்ட்ஸ் திரையரங்கில்...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | உட்லண்ஸ் | 25.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் கடைசி நாளான வியாழன் (25/12/2014) அன்று உட்லண்ஸ் திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களின் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை. மாலை ...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | காஸினோ | 25.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் வியாழக்கிழமை காஸினோ திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களில் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை .மாலை மணிக்கு உட்லண்ட்ஸ் திரையரங்கில் நிறைவு...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | ஐநாக்ஸ் | 25.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் வியாழக்கிழமை ஐநாக்ஸ் திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களில் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை. மாலை மணிக்கு உட்லண்ட்ஸ் திரையரங்கில் நிறைவு...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | ரஷ்ய கலாச்சார மையம் | 25.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் வியாழக்கிழமை ரஷ்ய கலாச்சார மையம் அரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களில் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை. மாலை மணிக்கு உட்லண்ட்ஸ்...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | உட்லண்ஸ் | 24.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் புதன்கிழமை உட்லண்ஸ் திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களின் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை: காலை 10 மணி No Thank You/Finland/Samuli...
Cinema News

சென்னை சர்வதேச பட விழா | உட்லண்ஸ் சிம்பொனி | 24.12.2014 படங்களின் அறிமுகப் பார்வை

சென்னை 12-வது சர்வதேச பட விழாவில் புதன்கிழமை உட்லண்ஸ் சிம்பொனி திரையரங்கில் திரையிடப்படும் படங்களின் அறிமுகக் குறிப்புகள் இவை: காலை மணி La Tirisia/Mexico/Jorge...