ஷங்கர்-விக்ரம் கூட்டணியில் உருவாகியிருக்கும் பிரமாண்ட படம் ஐ. ஏற்கனவே இவர்கள் இணைந்த அந்நியன் படத்தை விடவும் பன்மடங்கு பிரமாண்டமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த படத்திற்காக இரண்டறை ஆண்டுகளாக...