2017ம் ஆண்டின் கடந்து போன ஏழு மாதங்களும் ஏற்றமாக இல்லாமல் போனது தமிழ்த் திரையுலகத்தைப் பொறுத்தவரை வருத்தமான ஒரு விஷயம். பெரிய வெற்றி, வசூல் சாதனை,...