‘விவேகம்’ படம் முதலில் ஆகஸ்ட் 10ம் தேதி வெளிவரலாம் என்ற ஒரு பேச்சு இருந்தது. படத்திற்கு சென்சார் முடிந்த பிறகு 24ம் தேதிதான் வெளியாகும் என்று...