ஆயுத பூஜை விடுமுறையை குறிவைத்து ஏகப்பட்ட படங்கள் வெளியீட்டுக்கு தயாராகி வருகின்றன. இந்தப்பட்டியலில் இருந்த வேலைக்காரன் டிசம்பருக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுவிட்டது. ஏற்கனவே பட்டியலில் இருக்கும் கருப்பன்,...