மில்க்கி மிஸ்ட் சதீஷ்குமாரின் வெற்றிக் கதை! வெறும் எட்டாவது வரை மட்டுமே படித்த ஒருவர் இன்றைக்கு பெரிய தொழிலதிபராக இருக்க முடியுமா? முடியும் என்று நிரூபித்திருக்கிறார்...